ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ– ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆ

  Posted on   by   17 comments

 

ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಾ -2
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯಾ -2

1. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ -2
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ -2
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೇ ದೇವಾ -2

2. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು
ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು -2
ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ -2
ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯಾ -2

3. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು
ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು -2
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯಾ -2
ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯಾ -2

Categories: Kannada Mp3 songs

17 comments

 1. Rathna says:

  Super song thanks for mannaministry

 2. Super wonderful song music and singing amen praise the lord

 3. Tavareppa rajaput says:

  Super song

 4. Nancy says:

  Super song

 5. ಸುದಶ್ರ‌ನ್. says:

  ಸುಂದರವಾದ ಗೀತೆ,
  ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..

 6. Ananda V says:

  Very good ? touchingly super song exelant thank you manna ministry

 7. Anthony says:

  Super song

 8. Ramachandra says:

  Beautiful song

 9. Vijaya says:

  Super song hortouching .

 10. Sachina says:

  My fevret song super ??? thank you for manna ministry

  Praise the Lord

 11. Premaprakash says:

  Beautiful song

 12. novel ghode says:

  Amen praise the Lord mind blowing song sir Praise God

 13. Srinivasa v says:

  Super song faster

 14. JAYAKUMAR says:

  Very nice song Thank you Jesus

 15. Harina Satish says:

  Nice song
  Praise the Lord

 16. Shanthasheela says:

  ಸೂಪರ್

 17. Anilkumar d says:

  Super song

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us