ಪಾಪವಾ ನೀಗಿಸಲು ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಲು – Kannada Christian songs MP3

  Posted on   by   6 comments

ಪಾಪವಾ ನೀಗಿಸಲು ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಲು
ಈ ಲೋಕ ಬಂದನಯ್ಯಾ
ಮನುಷ್ಯರ ಬಿಡಿಸಲು ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲು
ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊತ್ತರಯ್ಯಾ  -2
ಕಣ್ಣಿರನ್ನು ಓರೆಸಿದನಯ್ಯಾ ಸಂತೋಷವಾ ತಂದನಯ್ಯಾ – 2
ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ – 4

[೧].ಬಂಗಾರವ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೈಡೂರ್ಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಹೃದಯ ಕೇಳಿದನಯ್ಯಾ
ಆಸ್ತಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಅಂತರ್ಯ  ಕೇಳಿದನಯ್ಯಾ -2
ನಾ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರಯ್ಯಾ -2
ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ – 4

[೨]. ತಾಯಿ ನನ್ನ ತೊರೆದರು  ತಂದೆ ನನ್ನ ತೊರೆದರು
ಆತ ನನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರೆತರು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದರು
ಆತ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರ -2
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಾತನು
ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು  -2
ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೆ – 4

Categories: Kannada Mp3 songs

6 comments

 1. Rajkumar says:

  Nice song

 2. Amrutha says:

  My Jesus is true he is always caring me I love you father

 3. Kiran says:

  Nice song

 4. Prakasha says:

  Nice song

 5. Basavaraj Lamani says:

  Amen hallelujah praise the lord brother and god bless you and your family song is so good ,mining full song, bless this song.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us