ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ | Aradhane nanna tandege | By Pastor. D. Philip Babu

7 comments

 1. suresh l says:

  Thank u lord and manna ministry banna jeevakke aharavagide thank u

 2. Manjurajashekar says:

  Thank you JESUS

 3. James says:

  Praise the lord Jesus.it is so good.glory to God.

 4. Hema says:

  ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ,ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಇದ್ದು ದೇವರ ಮಹೀಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.wonerfull my Jesus aaradana song.

 5. Sheela.e says:

  Pray for my job and family my father, mother, my son i am not comfortable for English place pray for me and jesus helped so much I am pray for daily I like jesus song so much problem I have good help so much in exam time he helped so much.I have so much many problem please pray for me.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us