Ati Sreshtavaada Naama – ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ

8 comments

 1. T Ramadevi says:

  So nice to hear this song

 2. Honnamma says:

  Super song I like it…thanku Jesus..

 3. Navijohn says:

  Thank you gof

 4. Raju gagana says:

  ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ

 5. Hema says:

  ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಶೂನ್ಯ. ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಇರುವುದು ಒಡೆಯನೆ.ಆಮೇನ್.

 6. Premaprakash says:

  Nice. S god name is great.

 7. Mahantesh says:

  ಮಧುರವಾದ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ
  ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ .

 8. Srinivasa v says:

  So nice to hear this song

Leave a Reply to Raju gagana Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us